صفحه اصلی پست الكترونيك موقعيت مكاني نظرسنجي logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه    
Right Menu Left Menu

ارتباط باما

دفتر ریاست دانشکده مدیریت وحسابداری33866301
اداره آموزش دانشکده مدیریت وحسابداری33866324
کارشناس آموزش مدیریت بازرگانی وکارآفرینی33866311
کارشناس آموزش زبان مدیریت بانکی ومدیریت بیمه33866323
کارشناس آموزش مدیریت صنعتی ومدیریت دولتی33866309
کارشناس آموزش حسابداری واقتصاد33866310
کارشناس آموزش تربیت بدنی33866107
کارشناس آموزش حقوق33866319
امورکلاسها33866312
اموردانشجویی33866313
دانش آموختگان مدیریت33866492
کارشناس پژوهش پایان نامه دکتری33866446
کارشناس پژوهش پایان نامه33866320
کارشناس پژوهش33866436
کارشناس پژوهش مجلات33866421
امورکلاسها33866312

 

Footer آمار بازدیدها کاربران اینترنت Valid XHTML Valid CSS